Vzkaz do kuchyně

umožní obsluze poslat do kuchyně vzkaz s představeným názvem a nebo vzkaz, který může editovat přímo na kase.

Skladové karty Kuchyně
Přímý vzkaz

Můžete vytvořit několik stálých vzkazů podle potřeb. Tisknout se bude název vzkazu. V kolonce povolit editaci na kase bude NE.

ALT+F4 vzkaz do kuchyně
Editovatelný vzkaz

Vytvoříme tlačítko se jménem vzkaz a obsluha může vytvářet vzkazy s libovolným textem. V kolonce povolit editaci na kase bude ANO.

Editace

po stisku tlačítka vzkaz, se objeví klávesnice.