Naši zákazníci jsou

Gastro Obchody Stánky Služby Speciály
Restaurace Večerky Zmrzlinové stánky Kadeřnictví Velko kuchyně
Kavárny Prodejny potravin Cafe to GO Sauny Objednávkový systém
Bary Dárkové předměty Farmářské trhy Barber shopy TV Denní menu
Cukrárny Shopy Street food Masáže Reklamní kiosky
Fastfoody Vinotéky Zeleninové stánky Nehtová modeláž Denní menu kiosky

GDPR

Dnem vyplnění tohoto formuláře uděluji souhlas společnosti TPSoft, s. r. o., se sídlem Teplice, Kollárova 1561/17, PSČ 41501, IČO: 22796410, zapsané v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31881, emailový kontakt: prodej@tamara.cz… (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:


 1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
 2. jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa,

 3. Účelem zpracování osobních údajů je:
 4. Zasílání obchodních nabídek Správce

 5. Doba zpracování osobních údajů je:
 6. Jeden rok od udělení souhlasu / Po dobu trvání smlouvy o … a následně ještě jeden rok od jejího ukončení


podpis Subjektu údajů

Poučení Subjektu údajů

 • Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že: osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování / může dojít k automatizovanému rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zaměstnání, bude-li Subjekt údajů u Správce evidován jako neúspěšný uchazeč,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

 • ZPĚT NA FORMULÁŘ

  404 Page

  Omlouváme se! Stránka nebyla nalezena

  Hledaná stránka mohla být odstraněna, změněnila její název nebo je dočasně nedostupná.

  Zkuste hledat informace na internetu pomocí našeho vyhledávacího pole níže.